معنی کلمه نوازنده ی سه تار به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سه تار به انگلیسی in دسامبر 3, 2019

معنی کلمه نوازنده ی سه تار به انگلیسی می شود Sitar player

Leave a Reply