معنی کلمه سیم های سه تار به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سه تار به انگلیسی in دسامبر 3, 2019

معنی کلمه سیم های سه تار به انگلیسی می شود Sitar string

Leave a Reply